Kindgebonden budget

Het kindgebonden budget is een tegemoetkoming van de overheid in de kosten voor gezinnen tot een bepaald inkomen. Wie kinderen heeft onder de 18 jaar, kan kindgebonden budget krijgen.

De hoogte van het kindgebonden budget wordt bepaald door het gezinsinkomen en het aantal kinderen onder de 18 jaar. Hoe lager uw inkomen, hoe hoger het kindgebonden budget dat u ontvangt.

Wat moet u doen voor het aanvragen van kindgebonden budget?

Vul hier het formulier in en kies ‘kindgebonden budget’.

Wij nemen direct contact met u op.