Veel gestelde vragen

Hoe werkt Belastingteruggave.nu?

U levert per email of per post de benodigde gegevens voor u aangifte inkomstenbelasting of toeslag aan. Al binnen 48 uur na ontvangst van de gegevens ontvangt u van ons digitaal of per post uw belastingrapport met daarbij de factuur voor onze werkzaamheden. Na ontvangst van uw betaling versturen wij de aangifte of toeslag direct elektronisch naar de belastingdienst.

Kan ik als de aangifte al reeds is ingediend nog een aanvulling of een correctie op de aangifte doen?

Ja, dit kan. Wij dienen dan voor u een herziende aangifte in. De belastingdienst zal een gecorrigeerde aanslag opleggen, waaruit eventueel een aanvullende teruggaaf volgt.

Doe ik en mijn partner gezamenlijk aangifte, of ieder apart?

U doet gezamenlijk aangifte. Het voordeel voor u hiervan is dat u aftrekposten zoals bijvoorbeeld de renteaftrek van de eigen woning zo gunstig mogelijk kunt verdelen tussen u en uw partner waardoor het een fiscaal voordeel oplevert.

Moet de aangifte voor 1 mei a.s. zijn ingediend?

Ja, dat is juist. Lukt het helaas niet om de aangifte voor 1 mei in te dienen, neem dan contact met ons op. Wij vragen dan uitstel voor u aan zodat u voor het indienen van de aangifte langer de tijd heeft. Het gevolg is wel dat u bij een eventuele teruggaaf langer op uw geld moet wachten.

Ik had een wisselend inkomen de afgelopen jaren. Is hiermee een belastingvoordeel te behalen?

Ja, wij kunnen voor u een middelingberekening uitvoeren. Over het gemiddeld inkomen van de afgelopen 3 jaren wordt de belastingdruk opnieuw berekend. Bij een verschil van meer dan € 545,- wordt het meerdere aan uw terugbetaald.

Heeft u mijn digidcode nodig?

Voor het indienen van uw aangifte inkomstenbelasting hebben wij geen digidcode nodig.